PROIECTE - EDUFOR ADULTS

PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUA "ORIENTAREA SI EDUCATIA PENTRU CARIERA"

 • Program de formare acreditat de MENCS prin OMENCS Nr. 3633/12.04.2016
 • Furnizor de formare: Asociatia EduFor Craiova
 • Categoria programului: 2. Programe de dezvoltare profesională în concordanță cu politicile şi strategiile Ministerului Educației și Cercetării Științifice, conform art. 244 alin. (5) lit. e) şi f) din Legea nr. 1/2011
 • Grup tinta: Personal didactic de predare din invatamantul preuniversitar
 • Perioada desfasurarii: 26 martie - 5 aprilie 2018
 • Locatia desfasurarii: Scoala Gimnaziala "Traian" Craiova
 • Durata: 50 ore
 • Nr. credite profesionale transferabile: 12
 • Conditii de acces: cadru didactic de predare care profeseaza intr-o unitate de invatamant
 • Obiectivul general: Dezvoltare competentelor cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar privind orientarea si educația elevilor in cariera
 • Obiectivele specifice ale programului:
 • - Construirea unei perspective de ansamblu privind problematica orientării carierei în mediul educațional românesc
  - Dezvoltarea continuă a abilităților și atitudinilor pentru orientarea și educația elevilor pentru carieră
  - Dezvoltarea abilităților de a valorifica în mod creative diferite metode, tehnici și instrumente utilizate în orientarea și educația pentru carieră
  - Dezvoltarea abilităților de a sprijini elevii în construirea unor planuri de carieră realiste
 • Evaluare finala: prezentarea generala a portofoliului de invatare realizat pe toata perioada derularii programului de formare si sustinerea unui proiect/teme din cadrul acestuia
 • Certificare: atestat de formare continua a personalului didactic recunoscut de MENCS - 12 credite
 • Costul: 200 lei/participant
 • Inscriere 11-15 martie 2018: Formular de inregistrare
 • Documente inscriere: Cerere inscriere
 • Consulta: Tematica/Orar estimativ

EDUCATION AND CAREER GUIDANCE - LET'S HELP THE STUDENTS CHOOSE A RIGHT CAREER! - proiect Comenius Regio, nr. referinta: 13-PR-04-DJ-RO,TR

 • Regiuni partenere: Dolj - Romania (Casa Corpului Didactic Dolj - coordonator), Mersin - Turcia (Inspectoratul Scolar al Provinciei Mersin - aplicant)
 • Institutiile partenere din Romania:
  Casa Corpului Didactic Dolj - coordonator
  Asociatia EduFor Craiova
  Scoala Gimnaziala "Traian" Craiova
  Liceul "Traian Vuia" Craiova
 • Perioada desfasurarii: august 2013 - iulie 2015
 • Locatii: Romania - Dolj, Turcia - Mersin
 • Grup tinta: profesori (beneficiari directi); directori, elevi, parinti, reprezentanti ai comunitatii locale/regionale (beneficiari indirecti)
 • Scop: imbunatatirea serviciilor de educare si orientare in cariera a elevilor din invatamantul preuniversitar in vederea facilitarii tranzitiei spre nivelele superioare de educatie sau piata muncii.
 • Pentru informatii suplimentare, acceseaza: >>www.llp-ro.ro
 • Conferinta Internationala "Education and Career Guidance - I can help the students choose a right career!", Casa Corpului Didactic Dolj, 24-26 decembrie 2013
  >>Detalii

SMILE LISBON - curs de formare Grundtvig, nr. referinta: GRU-13-MOF-1009-DJ-PT

 • Organizator: Elderberry AB, Stockholm, Suedia
 • Perioada desfasurarii: 13-18 aprilie 2014
 • Locatia: Lisabona, Portugalia
 • Participanti: Andreea Pastae - coordonatorul Departamentului EduFor Children, profesori, formatori etc. din tarile participante la LLP
 • Obiective:
 • -dobandirea si exersarea strategiilor care sa permita elevilor explorarea aspectelor legate de identitatea lor si compararea diferitelor identitati exprimate de alti europeni;
  -dezvoltarea competentelor de utilizare a muzeelor, in special a celor dedicate zonei locale, in domeniul educatiei, in explorarea si exprimarea identitatii, in interpretarea identitatii unei localitati ?i a oamenilor care locuiesc acolo;
  -explorarea unor solutii practice de eLearning pentru utilizarea in sala de clasa.
 • Material diseminare - Andreea Pastae:
  Scoli si educatie nonformala
 • Pentru informatii suplimentare, acceseaza:
 • >>www.ec.europa.eu/education/trainingdatabase
  >>www.llp-ro.ro
  >>www.eucourses.eu/home-footer

PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALA CONTINUA pentru ocupatia de METODIST, cod COR 214114

 • Program de formare autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari
 • Furnizor de formare:Asociatia EduFor Craiova
 • Grup tinta: absolventi de invatamant superior de scurta/lunga durata sau absolventi ai liceurilor pedagogice, persoane care doresc sa indeplineasca functia de profesor metodist ai inspectoratelor scolare
 • Perioada desfasurarii:
  Sesiunea I: 5-23 august 2013
  Sesiunea a II-a: 19 - 31 august 2013
  Sesiunea a III-a: 1-13 septembrie 2013
 • Durata: 40 ore
 • Conditii de acces: absolvent de studii superioare de scurta sau lunga durata sau absolvent al liceelor pedagogice
 • Competente vizate:
  Competente fundamentale:
  a)Dezvoltarea personala continua
  b)Comunicarea pe fluxul de proces
  Competente generale:
  c)Organizarea locului de munca
  Competente specifice ocupatiei:
  d)Identificarea contextului organizational al desfasurarii proceselor
  e)Identificarea criteriilor de care depind performantele proceselor
  f)Gestionarea cunostintelor pentru proiectarea proceselor
  g)Proiectarea proceselor
  h)Organizarea proceselor
 • Evaluare finala: proba scrisa (itemi cu alegere multipla)
 • Certificare: certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale
 • Costul: 200 lei/participant
 • Momentan, inscrierea la acest program de formare nu mai este posibila.
  Cu cel putin 3 zile inainte de inceperea programului de formare, veti primi un e-mail cu informatii suplimentare privind componenta grupei, orarul, locul desfasurarii activitatii, datele de contact ale formatorului/formatorilor.
 • Consulta:
  >>Programa curs FPC "Metodist"
  >>Standard ocupational Metodist

ASISTENT GRUNDTVIG, nr. referinta: GRU-13-GRAS-18-DJ-PT

 • Organizator: Associacao Check-In Cooperacao e Desenvolvimento
  • Perioada desfasurarii stagiului: 10 octombrie 2013 - 30 iunie 2014
  • Locatia: Portugalia
  • Participant: Silvia Patru - coordonatorul Departamentului EduFor Adults
  • Obiectiv/Rol: consiliere si consultanta cu privire la anumite aspecte ale educatiei adultilor, ale invatarii si furnizarii de formare pentru personalul din domeniul educatiei adultilor
  • Consulta:
   >>Scrisoare de confirmare
  • Pentru informatii suplimentare, acceseaza:
   >>www.llp-ro.ro
   >>www.llp-ro.ro

  USING E-LEARNING IN THE CLASSROOM - curs de formare Grundtvig, nr. referinta: GRU-13-MOF-271-DJ-ES

  • Organizator: ITC International, Praga, Republica Ceha
  • Perioada desfasurarii: 23 - 28 iunie 2013
  • Locatia: Praga, Republica Ceha
  • Participanti: Diana Bratucu - presedintele Asociatiei EduFor Craiova, profesori, formatori etc. din tarile participante la LLP
  • Obiectiv: utilizarea tehnologiei in cursuri/lectii, crearea cursurilor/lectiilor online folosind platforma Moodle
  • Pentru informatii suplimentare, acceseaza:
   >>www.ec.europa.eu/education/trainingdatabase
   >>www.llp-ro.ro
   >>www.llp-ro.ro
   Weebly - editor online de pagini web: >>Scurta prezentare
   » www.weebly.com

  ATELIERUL DE FORMARE EUROPASS

  • Organizatori:
   Inspectoratul Scolar Judetean Dolj
   Centrul National Europass
   Asociatia EduFor Craiova
  • Data desfasurarii: 3 aprilie 2013
  • Locatia: CCD Dolj, Craiova, str. Ion Maiorescu, nr. 7
  • Participanti: 25 de profesori din judetul Dolj
  • Obiectiv: familiarizarea participantilor cu instrumentele portofoliului Europass: noua versiune a curriculumului vitae Europass si Pasaportul European al Competentelor, Pasaportul lingvistic Europass, Suplimentul Europass la Certificatul profesional, Suplimentul Europass la Diploma, Documentul de mobilitate Europass.
  • Consulta:
   >>Invitatia atelierului
   >>Documente utile Europass
  • Pentru informatii suplimentare, acceseaza:
   >>Portalul european Europass
   >>www.europass-ro.ro


  PROGRAMUL DE FORMARE "ETWINNING - UN PAS IN COOPERAREA EUROPEANA"