SUPERSCOALA - VREM, PUTEM, REUSIM! - PROIECT POCU - Cod MySMIS 106595
>>www.facebook.com/SuperScoala

SuperȘcoala - Vrem, putem, reușim!

 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
 • Parteneri:
  - Asociatia Mereu pentru Europa - beneficiar: www.mpe.ro
  - Inspectoratul Scolar Judetean Dolj: www.isjdolj.ro
  - Asociatia EduFor Craiova: www.edufor.ro
 • Perioada desfasurarii: 11 aprilie 2018 - 10 aprilie 2021
 • Grup tinta:
  - 685 preșcolari și elevi;
  - 100 părinți;
  - 50 de tineri cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani care au părăsit timpuriu școala;
  - 100 de cadre didactice.
 • Obiectiv general: Facilitarea accesului egal la educația obligatorie a copiilor, elevilor și tinerilor care au părăsit timpuriu școala aparținând grupurilor vulnerabile, prin măsuri de sprijin integrate care să crească calitatea/atractivitatea serviciilor educaționale și să conducă la reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și la reintegrarea în educație și formare.
 • Obiective specifice:
  1. Cresterea gradului de informare si constientizare la nivelul celor 5 comunitati in care se desfasoara proiectul, prin derularea de activitati inovative social de tip Teatru forum care sa promoveze importanta participarii parentale la educatia copiilor, valorile incluziunii sociale si participarea echitabila si deplina in invatamantul obligatoriu la care sa participe cei 100 parinti/tutori si cei 50 tineri cu vârsta cuprinsa între 6-16 ani, care au parasit timpuriu scoala si nu au depasit cu cel putin 4 ani vârsta corespunzatoare clasei neabsolvite, dar si alti reprezentanti relevanti ai comunitatilor locale;
  2. Dezvoltarea capacitatii celor 100 cadre didactice din grupul tinta care vor acumula noi competente transversale in domenii ce contribuie la prevenirea/reducerea parasirii timpurii a scolii, prin participarea la programul de formare „Orientarea si educatia pentru cariera” si la programul de instruire „Metode si tehnici inovative pentru cresterea atractivitatii scolii si prevenirea abandonului scolar” si prin asigurarea de mentorat in vederea aplicarii practice a competentelor si abilitatilor dobandite la cursuri;
  3. Facilitarea accesului la educatie si prevenirea parasirii timpurii a scolii pentru un numar de 70 elevi din ciclul primar din cele 5 unitati scolare din mediul rural din judetul Dolj implicate in proiect, provenind din grupuri vulnerabile, prin includerea acestora in programe scoala dupa scoala si prin oferirea de sprijin material si financiar corespunzator nevoilor identificate;
  4. Dezvoltarea de competente cheie de catre 50 de tineri cu vârsta cuprinsa între 6-16 ani, care au parasit timpuriu scoala si nu au depasit cu cel putin 4 ani vârsta corespunzatoare clasei neabsolvite, prin implicarea in activitati integrate tip A doua sansa, in vederea cresterii sanselor de reintegrare in sistemul de invatamant;
  5. Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si scolar pentru 25 copii de vârsta anteprescolara de 2-3 ani, 190 copii de vârsta prescolara, si 470 elevi din ciclul primar si gimnazial, cu risc de parasire timpurie a scolii, din cele 5 unitati scolare din mediul rural din judetul Dolj implicate in proiect, prin implicarea in activitati educationale de calitate si atractive (ateliere pentru dobandirea de competente cheie, ateliere tematice: sanatate si igiena, nutritie, egalitate de gen, dezvoltare durabila, excursii) inovative social si prin oferira de sprijin material;
  6. Constientizarea si motivarea celor 685 copii si celor 100 parinti din grupul tinta in ceea ce priveste frecventarea scolii prin consiliere si orientare educationala care sa identifice si remedieze problemele care conduc la abandon scolar/rezultate slabe la invatatura si prin consiliere si orientare in cariera care sa conduca la o decizie informata si corecta a elevilor in ceea ce priveste alegerea carierei in concordanta cu aptitudinile si interesele vocationale;
  7. Cresterea gradului de implicare a celor 100 parinti/tutori din grupul tinta in educatia corespunzatoare a copiilor, astfel incat sa contribuie in mod direct la asigurarea accesului egal la educatie si la prevenirea reducerii parasirii timpurii a scolii prin activitati inovative social de educatie parentala;
  8. Imbunatatirea si diversificarea serviciilor educationale oferite de cele 5 unitati scolare din mediul rural din judetul Dolj implicate in proiect prin dezvoltarea a 30 parteneriate ca mecanisme locale de sustinere a procesului educational, in care sa se implice cele 100 cadre didactice din grupul tinta.
 • Unitati de invatamant din grupul tinta:
  - Școala Gimnazială Radovan;
  - Școala Gimnazială Breasta;
  - Școala Gimnazială „Ilie Martin” Brabova;
  - Școala Gimnazială Secu;
  - Școala Gimnazială „Carol al II-lea” Dioști.
 • Principalele activitati:
  -Educația – viitorul copilului meu!
  Rezultate previzionate:
  *10 reprezentații de teatru forum care să promoveze participarea echitabilă și deplină a copiilor în învățământul obligatoriu, importanța participării parentale la educația copiilor, valorile incluziunii sociale;
  *200 beneficiari ai intalnirilor: 100 parinții, 50 tineri (6-16 ani) care au părăsit timpuriu școala, profesori, elevi, reprezentanți ai primăriei, consiliului local, poliției, agenți economici
  -Vreau la școală după școală!
  Rezultate previzionate:
  * 70 de elevi din învățământul primar (6-10 ani) participanți la programele Școală după școală pentru care se faciliteaza accesul la educație și se previne/reduce părăsirea timpurie a școlii
  * 5 programe Școală după școală implementate în 5 unități de învățământ
  * 70 subvenții a câte 100 de lei acordate lunar pe perioada derularii programului Școala după școală
  -Informare, consiliere, orientare educațională și pentru carieră
  Rezultate previzionate:
  * 685 de copii/elevi consiliati în probleme legate de: autocunoaştere, imaginea de sine, adaptare şi integrare socială, reuşita şcolară, crize de dezvoltare, situaţii de criză, rezolvarea şi depăşirea unui conflict, însuşirea de tehnici de învăţare eficiente, orientare a carierei
  * 100 de elevi din clasele a VII-a si a VIII-a testați vocational si/sau aptitudinal
  * 100 de parinti consiliati în probleme legate de: cunoaştere a copiilor lor, înţelegerea nevoilor şi a comportamentului lor, identificarea factorilor de risc în integrarea familială, şcolară, socială, ameliorarea relaţiei cu propriii copii, sprijinirea şcolii în educaţia copilului
  -Vrem, putem, reușim! – Activități extracurriculare orientate spre nevoile grupului țintă
  Rezultate previzionate:
  * 685 copii si elevi participanți la activități extracurriculare:
  * Ateliere de lucru săptămânale pentru dezvoltarea competențelor cheie - 100 elevi
  * 2 evenimente “Săptamână porților deschise” - copii de 2-3 ani care urmează să intre în grădiniță
  * 2 evenimente “Saptamâna porților deschise” - copii de clasa a IV-a care urmează să intre în clasa a V-a
  * 6 vizite la școlile din localitate - copii de 5 ani care urmează să intre în clasa pregătitoare
  * 4 excursii/școală la liceele din regiune și la “Târgul ofertei școlare” - elevi din clasa a VIII-a care urmează să intre la liceu
  * 18 excursii la instituții de cultură, artă, știintifice, parcuri, grădini botanice/zoologice - 40 elevi/excursie
  * 35 de ateliere pe tema educație pentru sănătate și igiena, nutriție sănătoasa pentru copiii/elevii din grupul țintă
  * 35 de ateliere pe tema egalitate de gen, eliminare stereotipuri, nediscriminare, creșterea stimei de sine pentru copiii/elevii din grupul țintă
  * 685 copii/elevi participanți la activități pentru dezvoltare durabilă
  * 3 campanii/școală care încurajează utilizarea eficientă a resurselor: afișe create de copii/elevi, pliante/flyere
  * 3 ateliere/școală pentru realizarea de obiecte din materiale reciclabile la care vor participa elevii din clasele I-IV
  * 100 părinți/tutori participanți la ateliere de educație parentală
  -Activități de tip A doua șansă
  Rezultate previzionate:
  * 2 cursuri dezvoltare competențe-cheie: comunicare în limba română, matematică
  * 1 curs dezvoltare personală
  * 50 de tineri cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani, care au părăsit timpuriu școala și nu au depasit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite, participanți la cele 3 cursuri
  -Program de formare acreditat pentru profesori – Orientarea și educația pentru carieră
  Rezultate previzionate:
  * 100 de cadre didactice participante la programul de formare acreditat
  * 100 cadre didactice participante la programul de mentorat
  -Program de instruire ”Metode si tehnici inovative pentru creșterea atractivității școlii și prevenirea abandonului școlar”
  Rezultate previzionate:
  * 10 cursuri la care vor participa cele 100 cadre didactice din școlile asociate
  * 100 cadre didactice care au finalizat programul de instruire
  * 100 de cadre didactice sprijinite prin programul de mentorat
  -Dezvoltarea de parteneriate pentru susținerea procesului educațional
  Rezultate previzionate:
  * 100 cadre didactice implicate în activitățile din parteneriate care beneficiază de vizite de studiu pentru transferul de metode de învățare, schimbul de experiență
  * 5 parteneriate între grădinițe, școli, părinți și comunitate
  * 25 parteneriate grădinițe, școli publice si/sau private
  * 20 de mese rotunde cu cadrele didactice pe diferite discipline și domenii de interes
  * 5 vizite de studiu pentru transferul de metode de învățare, schimbul de experiență, pregătirea tranziției copiilor de la un ciclu de învățământ la altul
ACHIZITII PROIECT
CLARIFICARI CERERE DE OFERTA: ADV1015768 CUMPARARI DIRECTE, DATA PUBLICARE: 06.06.2018 14:25
Referitor la procedura de cumpărare directă initiată de Asociatia EduFor Craiova pentru încheierea achizitiei directe « Achizitie cartuse de toner; Cod si denumire CPV: 30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)», facem următoarele clarificări:
Dintr-o regretabila eroare, la publicarea anuntului de atribuire pentru “Achizitie cartuse de tone” au fost inversate preturile in cererea de oferta intre:
D1. CARTUS BLACK NR.950XL CN045AE 53ML ORIGINAL HP OFFICEJET PRO 8100 N811A si
D2. CARTUS YELLOW NR.951XL CN048AE 17ML ORIGINAL HP OFFICEJET PRO 8100 N811A
Ne cerem scuze pentru inconvenientele create si va rugam sa luati in considerare urmatoarele date de atribuire: cerere de oferta pret