>

DESPRE NOI - ACTIVITATI

Ce vom face?

Prin activitatile noastre, urmarim sa sporim nivelul general de calitate la toate nivelurile de educatie si formare, adresandu-ne persoanelor din Romania apartinand tuturor categoriilor de varsta: copii, adolescenti, adulti.

Consulta:


Astfel, pentru indeplinirea obiectivelor noastre, ne-am propus activitati precum:
  O1. Sustinerea educatiei formale, nonformale si informale a copiilor si tinerilor in vederea dobandirii unor competente si abilitati necesare dezvoltarii personale pentru integrare profesionala si cetatenie activa:
 • derularea unor activitati de invatare nonformala in vederea dobandirii competentelor necesare in vederea continuarii studiilor si a integrarii pe piata muncii asigurand astfel dezvoltarea personala, sociala si profesionala;
 • furnizarea de servicii de consiliere si orientare vocationala a elevilor si studentilor in vederea facilitarii de la scoala la viata activa;
 • derularea unor actiuni si proiecte ce au ca scop reducerea abandonului scolar timpuriu;
 • incurajarea participarii active a tinerilor in societate;
 • incurajarea tinerilor la viata democratica in Europa;
 • incurajarea si sustinerea spiritului de initiativa, creativitate si antreprenoriat in randul copiilor si tinerilor;
 • incurajarea invatarii limbilor straine moderne prin organizarea unor activitati interactive, cursuri, ateliere;
 • dezvoltarea unor proiecte de cooperare europeana in domeniul educatiei copiilor si tinerilor;
 • organizarea unor activitati sportive, recreative si distractive, stiintifice, culturale, artistice sub forma unor colocvii, seminarii, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru, expozitii, spectacole, schimburi de experienta, competitii sportive etc. pe teme de interes general, comunitar si european;
 • stabilirea si mentinerea unor legaturi de prietenie si mobilizare a tinerilor in scopuri de cunoastere si incurajare a initiativelor acestora;
 • organizarea unor scoli/gradinite de vara, tabere tematice;
 • organizarea unor cluburi de activitati extrascolare/after school;
 • organizarea unei unitati de invatamant privat (gradinita particulara, scoala primara, gimnaziala, si/sau liceala) cu program bilingv (roman - englez)/sistem educational alternativ - in functie de nevoile identificate pe plan local;
 • realizarea si editarea de carti, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri, programe informatice si alte materiale informative;

 • O2. Sustinerea formarii profesionale de calitate:
 • organizarea de cursuri de formare (initiere, calificare, perfectionare si/sau specializare) in informatica si domenii conexe, gestiune si contabilitate, secetariat, cursuri in domeniul resurselor umane si al managementului, al limbilor straine si alte domenii de interes pe piata europeana a fortei de munca, pentru toate categoriile de public;
 • organizarea unor cursuri de formare continua a personalului din invatamantul preuniversitar in domenii precum: predarea, invatarea, evaluarea centrata pe competente, interactiva, centrata pe elev, consiliere si orientare scolara/profesionala, management educational, utilizarea noilor tehnologii in procesul instructiv-educativ;
 • organizarea unor activitati de formare, consiliere si consultanta in vederea implicarii active a parintilor in actul educational al copiilor;
 • promovarea, consilierea si consultanta publicului interesat privind oportunitatile de formare profesionala prin intermediul programelor finantate din fonduri Europene, in scopul dobandirii si utilizarii cunostintelor, aptitudinilor si calificarilor care conduc la facilitarea dezvoltarii personale, a capacitatii de angajare si participare la piata europeana a muncii;
 • incurajarea participarii active a tinerilor someri;
 • promovarea si incurajarea mobilitatii studentilor si a celor care urmeaza un curs de formare;
 • promovarea Cadrului european de referinta al competentelor-cheie pentru invatarea pe tot parcursul vietii Cadrului european al calificarilor pentru invatarea de-a lungul vietii, Cadrului european comun de referinta pentru limbi, instrumentelor Europass;
 • promovarea si consilierea in vederea utilizarii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor in sprijinul dezvoltarii societatii digitale;
 • incurajarea invatarii limbilor straine moderne prin organizarea unor activitati interactive, cursuri, ateliere;

 • O3. Sprijinirea insertiei cetatenilor romani pe piata europeana a muncii:
 • furnizarea de servicii de consiliere si indrumare in cariera a somerilor sau persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca;
 • asistenta si consultanta in domeniul resurselor umane;
 • furnizarea de servicii de consultanta si consiliere persoanelor fizice, sectorului ONG, sectorului institutiilor publice si mediului de afaceri in domeniul managementului de proiect;
 • initierea si implementarea de proiecte finantate de Uniunea Europeana care au ca scop cresterea ratei de ocupare a fortei de munca;
 • dezvoltarea de programe proprii si in parteneriat cu autoritatile publice din tara si din strainatate;
 • facilitarea dezvoltarii de parteneriate intre mediul educatiei/formarii si cel al muncii;
 • promovarea culturii antreprenoriale;
 • informarea publicului larg asupra oportunitatilor de finantare a proiectelor din fonduri ale Uniunii Europene, consiliere si consultanta in vederea accesarii lor;

 • O4. Promovarea drepturilor omului, a diversitatii culturale, a egalitatii de sanse si a nediscriminarii:
 • campanii de informare privind drepturile omului/drepturile copilului/drepturile si obligatiile cetatenilor europeni;
 • derularea unor activitati de sustinere a diversitatii culturale: spectacole, expozitii, simpozioane, mese rotunde etc.;
 • desfasurarea unor activitati cu caracter umanitar (donatii, activitati gratuite de sustinere scolara, burse scolare, sponsorizarea totala sau partiala a unor interventii/tratamente medicale) si de protectie sociala (cursuri gratuite de formare profesionala) pentru sustinerea copiilor si tinerilor defavorizati: proveniti din centre de plasament, cu dizabilitati, de etnie roma, cu situatie socio-economica precara, someri etc.;
 • promovare a egalitatii de sanse intre femei si barbati, lucratori tineri si in varsta pentru a creste participarea fortei de munca;
 • furnizarea unor alternative educationale persoanelor care provin din categorii si contexte sociale vulnerabile si/sau marginalizate, in mod deosebit persoanele varstice si pe cei care au iesit din sistemul formal de educatie fara calificari de baza;

 • O5. Promovarea educatiei in spiritul dezvoltarii durabile:
 • participarea/initierea unor activitati de ecologizare a mediului inconjurator;
 • derularea unor campanii de informare privind actiunile de combatere a schimbarilor climatice;
 • promovarea/derularea unor actiuni, proiecte, programe privind utilizarea mai eficienta a resurselor;
 • promovarea/derularea unor actiuni, proiecte, programe in vederea sustinerea consumului de energie curata si eficienta.