LET’S GO EMOTIONAL!

Proiect finantat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene, Actiunea Cheie 1.Proiecte de mobilitate în domeniul educației adulților - termen februarie 2019


Număr proiect 2019-1-RO01-KA104-062662

Perioada de desfășurare: 01.10.2019 – 30.09.2022

Parteneri- furnizori de formare:
- iTeach International Training & Learning Institute, www.itl-institute.com
- New Horizons Malta, www.newhorizonsmt.com

Grup țintă:
- beneficiari direcți ai mobilităților de formare: 6 membri si voluntari ai Asociației Edufor Craiova,
- beneficiari indirecți: membri ai Edufor și altor instituții care au ca obiect de activitate educația adulților,

Obiectiv general:
- stimularea motivației și dezvoltarea abilităților personale și sociale ale membrilor și partenerilor Edufor pentru a iniția și a susține implementarea proiectelor de educație formală, nonformală și informală în cadru european, național și local,

Obiective specifice:
- O1: Perfecționarea resursei umane Edufor prin dezvoltarea abilităților socio-emoționale și competențelor de managementul stresului în rândul a 6 membri în cadrul a 2 cursuri europene și 60 membri în cadrul activităților la nivelul organizației,
- O2: Creșterea dimensiunii locale, naționale și europene a organizației pe parcursul a 2 ani prin derularea activităților pentru dezvoltarea abilităților personale și sociale adresate membrilor și partenerilor nostri,

Principalele activități:
A1: Pregătire și organizare:
- A1.1. Constituirea echipelor de implementare și selecție,
- A1.2. Selecția beneficiarilor direcți, pregătirea și organizarea mobilităților de formare,

A2: Mobilitățile de formare europene:
- Coaching and Soft Skills for Workers and Volunteers, iTeach International Training & Learning Institute , 15-21 august 2021, Franta, Paris, 2 participanți,
- Stress Management, New Horizons Malta, 3-9 septembrie 2021, Tenerife, Spania, 1 participant,
- Inclusion Starts with I-Learning to Live Together, New Horizons Malta, 26 septembrie 2021 - 2 octombrie 2021, Senglea( L-Isla) Malta, 1 participant,
- Stress Management, New Horizons Malta, 17 - 23 octombrie 2022, Paris, Franța, 1 participant,
- Stress Management, New Horizons Malta, 22 - 28 mai 2022, Portugalia, Lisabona, 1 participant
Mobilități în imagini

A3: Activități post mobilități:
- A3.1. Participare la cel puțin 3 sesiuni de comunicări naționale
Rezultate previzionate: 6 referate/lucrări în tematica mobilităților
Realizat: TedX Baneasa „eXtra Mile”, Conferința Internațională “Education and Contemporary Challenges”, Simpozionul Național „Oameni și locuri”, Simpozionul Internațional „Interculturalitate și multiculturalitate într-o Europă unită”, Conferința Națională „Fenomenul Bullying, o realitate prezentă în școala românească”, Conferința Națională „Să înveți este distractiv! Abordări progresive în educație”, Conferința NAțională „Educația financiară, o investiție pentru viitor”, Webinar „Ora de fericire”

- A3.2. Prezentarea proiectului și activităților EduFor pe EPALE
Rezultate previzionate: 1 articol, 1 proiect Epale cu cel puțin 3 parteneri
Realizat: Proiect “Well Being in Every Day Life”, epale.ec.europa.eu, 18 membri din 8 țări europene; 1 Articol “SOFT SKILLS: WHAT THEY ARE AND HOW TO DEVELOP THEM”, epale.ec.europa.eu

- A3.3. 6 workshopuri pe tematica cursurilor, septembrie 2021 – septembrie 2022
Rezultate previzionate: dezvoltarea competențelor socio-emoționale a cel puțin 90 participanți (60 membri Edufor, 30 adulți din grupuri vulnerabile)
Realizat: 6 ateliere pentru 105 membri Edufor si 2 ateliere in parteneriat cu Asociatia Amazonia (17 participanți) si Asociatia Fratii Racoteanu (25 participanți),
Materiale suport

- A3.4. Booklet electronic "Dezvoltarea competențelor socio-emoționale și de gestionare a stresului" în româna și engleză
Rezultate previzionate: 1 booklet
Realizat: Booklet-Ro, Booklet-En
- A3.5. Sesiune de formare "Inteligența emoțională pentru profesori", februarie 2022, în parteneriat cu CCD Dolj
Rezultate previzionate: 1 suport de curs, 1 activitate de formare de 24 ore, 25
Realizat: Suport de curs, Oglinda profesorului,3 activități de formare de 24 ore, cca 70 participanți
- A3.6. Conferința finală „„Emoțiile și mesajul lor transformator”, mai 2022, 105 participanți din 6 județe
Rezultate: formular de înscriere , afiș

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA MEMBRILOR EDUFOR PENTRU PARTICIPAREA LA MOBILITAȚILE DIN PROIECTUL ERASMUS+ ”LET'S GO EMOTIONAL!”

REZULTATE SELECTIE PARTICIPANTI LA MOBILITAȚILE DIN PROIECTUL ERASMUS+ ”LET'S GO EMOTIONAL!”