FORMARE CONTINUA - ADULTI

CLASA DE ACASA - INSTUMENTE ȘI APLICAȚII- CCD DOLJ: Prezentare - Webinar instrumente și aplicații

PREZENTARE PLATFORMA HOMESCHOOLING SRB: Prezentare platforma SRB

CLASA DE ACASA - CLASSDOJO - CCD DOLJ: Prezentare - Webinar ClassDojo

CLASA DE ACASA - ZOOM - CCD DOLJ: Prezentare - Webinar Zoom

CLASA DE ACASA - SUPERTEACH: Prezentare - Webinar SuperTeach, 9 mai 2020

INVATA IN CLASA DE ACASA: Prezentare - Webinar, 4 mai 2020

INVATA IN CLASSDOJO: Prezentare - Webinar, 22 aprilie 2020

PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUA "ORIENTAREA SI EDUCATIA PENTRU CARIERA"

 • Program de formare acreditat de MENCS prin OMENCS Nr. 3633/12.04.2016
 • Furnizor de formare: Asociatia EduFor Craiova
 • Categoria programului: 2. Programe de dezvoltare profesională în concordanță cu politicile şi strategiile Ministerului Educației și Cercetării Științifice, conform art. 244 alin. (5) lit. e) şi f) din Legea nr. 1/2011
 • Grup tinta: Personal didactic de predare din invatamantul preuniversitar
 • Perioada desfasurarii: 26 martie - 5 aprilie 2018
 • Locatia desfasurarii: Scoala Gimnaziala "Traian" Craiova
 • Durata: 50 ore
 • Nr. credite profesionale transferabile: 12
 • Formatori:
  - Mihaela Popescu – conf. univ. dr. – Universitatea din Craiova, director DPPD
  - Mihaela Stefan - lect. univ. dr. – Universitatea din Craiova, DPPD
  - Alina Stanculescu – CJRAE Dolj – coordonator CJAP
  - Mirela Isuf – profesor consilier scolar CJRAE Dolj
  - Diana Bratucu - profesor pentru invatamant primar – Scoala Gimanziala ”Traian” Craiova
  - Nicoleta Caramida-Trocan – profesor pentru invatamant preprimar – Gradinita cu P.P. ”Traian Demetrescu” Craiova
  - Andreea Pastae - profesor pentru invatamant preprimar – Gradinita cu P.P. ”Petrache Poenaru” Craiova
 • Conditii de acces: cadru didactic de predare care profeseaza intr-o unitate de invatamant
 • Obiectivul general: Dezvoltare competentelor cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar privind orientarea si educația elevilor in cariera
 • Obiectivele specifice ale programului:
 • - Construirea unei perspective de ansamblu privind problematica orientării carierei în mediul educațional românesc
  - Dezvoltarea continuă a abilităților și atitudinilor pentru orientarea și educația elevilor pentru carieră
  - Dezvoltarea abilităților de a valorifica în mod creative diferite metode, tehnici și instrumente utilizate în orientarea și educația pentru carieră
  - Dezvoltarea abilităților de a sprijini elevii în construirea unor planuri de carieră realiste
 • Evaluare finala: prezentarea generala a portofoliului de invatare realizat pe toata perioada derularii programului de formare si sustinerea unui proiect/teme din cadrul acestuia
 • Certificare: atestat de formare continua a personalului didactic recunoscut de MENCS - 12 credite
 • Costul: 200 lei/participant
 • Inscriere 11-15 martie 2018: Formular de inregistrare
 • Documente inscriere: Cerere inscriere
 • Consulta: Tematica/Orar estimativ
 • Suportul de curs: >>>descarca

PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALA CONTINUA pentru ocupatia de METODIST, cod COR 214114

 • Program de formare autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari
 • Furnizor de formare:Asociatia EduFor Craiova
 • Grup tinta: absolventi de invatamant superior de scurta/lunga durata sau absolventi ai liceurilor pedagogice, persoane care doresc sa indeplineasca functia de profesor metodist ai inspectoratelor scolare
 • Perioada desfasurarii:
  Sesiunea I: 5-23 august 2013
  Sesiunea a II-a: 19 - 31 august 2013
  Sesiunea a III-a: 1-13 septembrie 2013
 • Durata: 40 ore
 • Conditii de acces: absolvent de studii superioare de scurta sau lunga durata sau absolvent al liceelor pedagogice
 • Competente vizate:
  Competente fundamentale:
  a)Dezvoltarea personala continua
  b)Comunicarea pe fluxul de proces
  Competente generale:
  c)Organizarea locului de munca
  Competente specifice ocupatiei:
  d)Identificarea contextului organizational al desfasurarii proceselor
  e)Identificarea criteriilor de care depind performantele proceselor
  f)Gestionarea cunostintelor pentru proiectarea proceselor
  g)Proiectarea proceselor
  h)Organizarea proceselor
 • Evaluare finala: proba scrisa (itemi cu alegere multipla)
 • Certificare: certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale
 • Costul: 200 lei/participant
 • Momentan, inscrierea la acest program de formare nu mai este posibila.
  Cu cel putin 3 zile inainte de inceperea programului de formare, veti primi un e-mail cu informatii suplimentare privind componenta grupei, orarul, locul desfasurarii activitatii, datele de contact ale formatorului/formatorilor.
 • Consulta:
  >>Programa curs FPC "Metodist"
  >>Standard ocupational Metodist