LET’S GO EMOTIONAL!

Proiect finantat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene, Actiunea Cheie 1.Proiecte de mobilitate în domeniul educației adulților - termen februarie 2019


Număr proiect 2019-1-RO01-KA104-062662

Perioada de desfășurare: 01.10.2019 – 30.09.2021

Partener - furnizor de formare: iTeach International Training & Learning Institute, PIC NUMBER: 898778333, www.itl-institute.com

Grup țintă:
- beneficiari direcți ai mobilităților de formare: 6 membri si voluntari ai Asociației Edufor Craiova,
- beneficiari indirecți: membri ai Edufor și altor instituții care au ca obiect de activitate educația adulților,

Obiectiv general:
- stimularea motivației și dezvoltarea abilităților personale și sociale ale membrilor și partenerilor Edufor pentru a iniția și a susține implementarea proiectelor de educație formală, nonformală și informală în cadru european, național și local,

Obiective specifice:
- O1: Perfecționarea resursei umane Edufor prin dezvoltarea abilităților socio-emoționale și competențelor de managementul stresului în rândul a 6 membri în cadrul a 2 cursuri europene și 60 membri în cadrul activităților la nivelul organizației,
- O2: Creșterea dimensiunii locale, naționale și europene a organizației pe parcursul a 2 ani prin derularea activităților pentru dezvoltarea abilităților personale și sociale adresate membrilor și partenerilor nostri,

Principalele activități:
A1: Pregătire și organizare:
- A1.1. Constituirea echipelor de implementare și selecție,
- A1.2. Selecția beneficiarilor direcți, pregătirea și organizarea mobilităților de formare,

A2: Mobilitățile de formare europene:
- A2.1. ”Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention”, 19-23 iulie 2020, Barcelona, Spania, 3 participanți,
- A2.2. ”Stress and Conflict Management”, 09-13 august 2020, Helsinki, Finlanda, 3 participanți,

A3: Activități post mobilități:
- A3.1. Participare la 3 sesiuni de comunicări naționale
Rezultate previzionate: 6 referate/lucrări în tematica mobilităților
- A3.2. Prezentarea proiectului și activităților EduFor pe EPALE, inițiere proiect virtual "Well-being", începând cu august 2020
Rezultate previzionate: 1 articol, 1 proiect Epale cu cel puțin 3 parteneri
- A3.3. 6 workshopuri pe tematica cursurilor, septembrie 2020 - februarie 2021
Rezultate previzionate: dezvoltarea competențelor socio-emoționale a cel puțin 90 participanți (60 membri Edufor, 30 adulți din grupuri vulnerabile)
- A3.4. Booklet electronic "Dezvoltarea competențelor socio-emoționale și de gestionare a stresului" în româna și engleză, noiembrie 2020 - februarie 2021
Rezultate previzionate: 1 booklet
- A3.5. Sesiune de formare "Educația emoțională și managementul stresului" pentru cel puțin 25 profesori, martie-iunie 2021
Rezultate previzionate: 1 suport de curs, 1 activitate de formare de 24 ore, 25 participanți
- A3.6. Conferința finală „Stimularea inteligenței emoționale”, august - septembrie 2021
Rezultate previzionate: proiect+program+mapa conferinței, revista EduFor Future.

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA MEMBRILOR EDUFOR PENTRU PARTICIPAREA LA MOBILITAȚILE DIN PROIECTUL ERASMUS+ ”LET'S GO EMOTIONAL!”

REZULTATE SELECTIE PARTICIPANTI LA MOBILITAȚILE DIN PROIECTUL ERASMUS+ ”LET'S GO EMOTIONAL!”